Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, които ще се предоставят от Община Своге

  Във връзка с изпълнение на проект „Патронажа грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Своге“, съгласно

Share
Read more

Обява за подбор на персонал за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ чрез провеждане на конкурс

ОБЩИНА СВОГЕ обявява подбор на персонал за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ чрез провеждане на конкурс Община Своге реализира проект

Share
Read more