Ръководство

KrasiПредседател – Красимир Петков Петков

Роден: 09,06,1968 г.
образование: магистър „Счетоводство и контрол“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов
семеен с две деца
и-меил:kr_petkov@abv.bg
тел.:+359 888 686 788
Share