Решения по ОВОС

Решение по ОВОС N-СО-16-П/2016 – изтегли

Решение по ОВОС N-СО-145-ПР/2015 – изтегли

Решение по ОВОС N-CO-141-ПР/2015 – изтегли

Инвестиционно предложение – 10.03.2015 г. . изтегли

Инвестиционни предложения – 23.10.2014 г. – изтегли

Инвестиционни предложения – 28.08.2014 г. . изтегли

Инвестиционни предложения – 22.08.2014 г. – изтегли

Решение по ОВОС N-CO-201-ПР/2014 – изтегли

Решение по ОВОС N-CO-200-ПР/2014 – изтегли

Решение по ОВОС N-CO-06-П/2014 – изтегли

Решение по ОВОС N-CO-231-ПР/2013 – изтегли

Решение по ОВОС N-CO-65-EO/2013 – изтегли

Решение по ОВОС N-CO-9-П/2012 – изтегли

Решение по ОВОС N-CO-9-П/2012 – изтегли

Решение по ОВОС N-01-01/2012

– Изтегли решение –

Решение по ОВОС N-СО-01-01/2012

– Изтегли решение –

Share