Състав

IMG_3818 1. АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ  МАНОЛОВ
076-Aleksandar-Elenkov 2. АЛЕКСАНДЪР  ДОБРЕВ  ЕЛЕНКОВ

Работа: Лилия-С АД -05.10.1999-до момента
Ръководител отдел продажби
Образование: Колеж по Мениджмънт,търговия и маркетинг София
Икономист – маркетолог

073-Asen-Simov 3. АСЕН   ХРИСТОФОРОВ   СИМОВ

Роден 27.06.1966г.
Женен с две деца.
Завършил СТХБ-гр. София, специалност Геодезия, Фотограметрия и картография
Работи в ,,АССИ-1“ ЕТ-проектантски и консултантски услуги

062-Valeri-Petrov 4. ВАЛЕРИ  ИВАНОВ  ПЕТРОВ
074-Veselin-Zaprqnov 5. ВЕСЕЛИН  ЗАПРЯНОВ  НИКОЛОВ

ЖЕНЕН, С ТРИ ДЕЦА.
Професия: 04.09.1987 ГОД. – АДВОКАТ НА СВОБОДНА ПРЕКТИКА;
Образование: 1981 – 1986 ГОД. – ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ВИСШЕ ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

064-Vladislava-Simeonova 6. ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА

Неомъжена
Образование: висше/бакалавър, специалност: социални дейности
Работила като: Главен редактор на вестник;
Технически сътрудник;
Втори мандат общински съветник в ОбС-гр.Своге
В момента: Заместник-кмет на община Божурище

 

070-Joro-Cvetkov 7. ЖОРО  РАДОЕВ  ЦВЕТКОВ
072-Zdravka-Nikolova 8. ЗДРАВКА  ГЕОРГИЕВА  НИКОЛОВА
065-Iva-Mitrova 9. ИВА  СТЕФАНОВА  МИТРОВА
071-Krasimir-Petkov 10. КРАСИМИР  ПЕТКОВ  ПЕТКОВ

Роден: 09,06,1968 г.
образование: магистър „Счетоводство и контрол“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов
семеен с две деца
и-меил:kr_petkov@abv.bg
тел.:+359 888 686 788
063-Ljuben-Grigorov 11. ЛЮБЕН   РУМЕНОВ   ГРИГОРОВ

Неженен, няма деца
Нов български университет – арабистика от 01.10.2014 – и в момента

060-Mario-Ivanov 12. МАРИО  МИХАЙЛОВ  ИВАНОВ

Женен с две деца
Образование: Висше – бакалавър – бизнес администрация
Занимава се със собствен бизнес

069-Martin-Georgiev 13. МАРТИН  ИВАНОВ  ГЕОРГИЕВ
077-Maja-Atanasova 14. МАЯ  ТРАЙКОВА  АТАНАСОВА

Придобито образование: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”, гр. Благоевград, ОКС – бакалавър, специалност – Начална училищна педагогика и чужд език
Семейно положение: неомъжена
Професия: Учител

066-Miglena-Georgieva 15. МИГЛЕНА  БЛАГОЕВА  ГЕОРГИЕВА

Семейна с две деца
Образование: Висше, МВБУ-Ботевград, специалност „Счетоводство и контрол“
Семеен бизнес

 

061-Milena-Rashkova 16. МИЛЕНА   ГЕОРГИЕВА   РАШКОВА

Работа: 10/2009-до момента – ЗК „Лев Инс“ АД
Образование: Университет за национално и световно стопанство – магистър
Управление на маркетинга, ценова политика, стокова политика, комуникационна политика
Омъжена с едно дете

Mihaela-official_2015-1 17. МИХАЕЛА  ХРИСТОВА  АНДОНОВА

Родена на 14.10.1983г.
Омъжена, с едно дете
Образование:
– Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Магистърска степен: „Библиотечно-информационни дейности”
– Югозападен университет „Неофит Рилски” – Магистърска степен: „Мениджмънт в туризма “
Професионален опит:
2010 – понастоящем – Член на управителния съвет на Асоциация Съвременни читалища”, гр. София

068-Rosen-Todorov 18. РОСЕН  БОРИСЛАВОВ  ТОДОРОВ

Образование: Стопанско управление- ВСУ „Черноризец Храбър“, степен бакалавър, завършено през 2010г.
Работа: главен експерт в общинска служба по „Земеделие“ гр. Своге
Семейно положение: Несемеен

075-Stanislava-Boyanova 19. СТАНИСЛАВА  КЪНЧЕВА  БОЯНОВА
067-Sonja-Marinkova 20. СОНЯ  ЗЛАТАНОВА  МАРИНКОВА – ЙОРДАНОВА

Омъжена с едно дете
Работа: от септември 2012 г. учител по български език и литература и английски език в ОУ „Васил Левски”-с. Церово, Софийска област
Образование: магистър
Образователен мениджмънт
СУ „Св. Климент Охридски”

059-Cvetelina-Slavova 21. ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СЛАВОВА

Омъжена, с 2 деца
Образование: висше, магистър по психология, педагог
Месторабота: Професионална гимназия „Велизар Пеев” гр. Своге

Share