Проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Своге

Проект за изменение на Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за

Share
Read more