Стартираха ремонтните дейности по проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге“ в Искрец и Своге

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Г. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В

Share
Read more

Туристическият маршрут до „Трите бора“ – почистен

Общинско социално предприятие „Своге Тур“ почистиха туристическата пътека „Трите бора“, която активно се ползва за пешеходен туризъм. Служителите почистиха изхвърлените

Share
Read more

инж. Валентин Михайлов – замeстник-кмет: Общината помага на ВиК да излезем от водната криза

През тази година Община Своге направи много за подобряване на водоснабдяването в града и селата. Завърши строителството и се направиха

Share
Read more