Съобщение – 17.01.2012

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА СВОГЕ – гр. СВОГЕ, обл. СОФИЯ

 С П И С Ъ К

 На кандидатите, допуснати до конкурса за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в отдел „РЪКОВОДСТВО”

 1. НИНА ВАНЬОВА ТАНЧОВА

 2. СТЕФАН ЦАНКОВ СТОЕВ

 3. СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 4. ДИАНА КРЕМЧЕВА НИКОЛОВА-ЙОРДАНОВА

 5. ЕЛВИРА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

 6. ЕВДОКИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДЕЛИЙСКА-ИВАНОВА

 7. ЙОРДАНКА АСЕНОВА ШИНИКОВА

 8. ЛЮДМИЛА БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА

 Решаване на теста ще се проведе на 01.02.2012 год. / сряда / от 10.00 часа в сградата на община Своге – гр. Своге, ул. „ Ал. Стамболийски” №7 в заседателната зала.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ на конкурсната комисия:

/ Ренета Кръстанова /

Share