Работна среща във връзка с проблемите с водоснабдяването в община Своге

IMG-4503a4542677fbea98f8bc7c3273960b-VНа 29.08.2019г. в конферентната зала на Община Своге бе проведена работна среща между членовете на кризисния щаб и кметовете и кметските наместници във връзка с настъпилото продължително засушаване през месеците юли и август 2019г., довело до силно намаляване дебита на откритите водоизточници, захранващи речните водохващания и каптажни системи в населените места от общината. Комисията по проблемите с водоснабдяването е сформирана със Заповед № 1228. 26.08.2019г. на инж. Валентин  Михайлов – За Кмет на Община Своге. На работната среща присъстваха също г-н Илия Богданов- Заместник-кмет и председател на кризисния щаб, г-н Никола Нитов- Управител на „ВиК“ ЕООД- София, г-н Валери Вълков- представител на „ВиК- София област“ ЕООД – Ръководител Технически район – гр. Своге, специалисти от общинска администрация.

На срещата бяха обсъдени проблемите по захранването на водопреносната мрежа, идентифицирани бяха конкретно за всяко населено място проблемите, довели до влошеното водоснабдяване, бяха поставени срокове и очертани конкретни мерки за отстраняване на авариите и нормализиране на водоподаването, бяха определени места и пунктове за осигуряване на вода за битови нужди. Като населени места с най-големи проблеми с водоснабдяването се очертаха селата Реброво, Владо Тричков, Томпсън, Луково, Церово.

Инж. Михайлов подчерта и мерките, които са предприети от общинското ръководство през цялата 2019 година за справяне с водната криза, а именно:

  • Завърши строителството и се направиха успешни проби на новия резервоар в града;
  • В много от селата – Томпсън, Заселе, Церово, Габровница, Реброво и други по инициатива и с помощта на Общината се направиха ремонти на каптажи и резервоари, които с години не бяха почиствани и поддържани;
  • Бяха подменени тръбите, с което се осигури  по-голям дебит и по-добро качество на водата;
  • Реши се многогодишният воден проблем в с. Габровница, като бе постигнато споразумение и бе изградена нова връзка за водоподаване от „ВиК- гр. Враца“.
Share